Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 22:29:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (17h-18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Du
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 11 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: