Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 12, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 01:07:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,6 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Văn Tăng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 12 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: