Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 07:02:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối T2,4,6 (7h-9h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 An Phú Đông Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: