Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 12:11:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3, 5 (từ 16h30 trở đi), T2,4 (từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Quang Trung Nguyễn Huệ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, GV dạy tốt, Dạy lâu dài lên 11 luôn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Tân Thành Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: