Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 19:11:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc 357 (sau 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Nhơn Đức Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: