Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 07:22:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx chiều t6+t7+CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Nhuận Đức Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: