Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 12:25:02

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2456 (sắp xếp)
Thông tin: Học sinh nữ, trường Marie Curie
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Thạnh An Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: