Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 06:09:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T27 (18h -19h30)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Trần Văn Giàu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Vĩnh Lộc A Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: