Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 11, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 10:56:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 6.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (từ 11h đến 16h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Dạy Bằng Tiếng Anh 11 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: