Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 01, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 21:17:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3,5 (6h->) hoặc T7, CN
Thông tin: hs nữ, học hơi yếu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 01 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: