Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 09, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 16:41:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (sau 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Merie curie
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 09 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: