Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 09, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/03/2021 23:14:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 2+7
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 09 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: