Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 10, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 17:07:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Chiều t2,6 sau 3h
Thông tin: học sinh nữ, trường Mericuri
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 10 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: