Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 11, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 05:11:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Thái Bình
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 11 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: