Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 11, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 21:50:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (18h – 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Quyền
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, 1b: 1tr1 // 2b: 1tr8
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 11 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: