Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 13, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/11/2020 19:53:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h30 -20h30) hoặc sáng T7,CN
Thông tin: học sinh nam, trường Thủ đức
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, (SV ngành Toán)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 13 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: