Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 13, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 15:40:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 13 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: