Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 07:08:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, sinh viên: 1tr2/2b
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Nữ, GV: 1tr5 (dạy 90phút) || SV năm 4: 1tr2 (dạy 120phút)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 21 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: