Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 21:01:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (19h -20h30), hoặc (19h15 – 20h45)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trương vĩnh ký
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 An Lạc Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: