Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 05:39:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t6 ( 14h-17h) + cn ( 14h-17h hoặc 18h-21h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 An Phú Đông Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: