Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 05:57:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sx 246 hoặc 357
Thông tin: hs am
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Bình Hưng Hoà A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: