Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 17:04:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (19h30- 21h30)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Bình Khánh Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: