Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 05:30:14

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,CN (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Võ Thị Sáu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Tân Hưng Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: