Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 00:27:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 1tr2
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Trưa T23456 (10h30-12h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Nữ, GV: 2tr | SV 1tr2.
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Tân Tạo A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: