Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 15:41:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T7,CN + 1b tối sắp xếp trong tuần
Thông tin: học sinh nam, trường Tây Thạnh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Tăng Nhơn Phú A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: