Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Thới An, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 17:14:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx sau 17h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thới An, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Thới An Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: