Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 08:02:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (18h->)
Thông tin: 2 hs
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 An Nhơn Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: