Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 00:09:13

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sắp xếp 18h-> (trừ t2,4)
Thông tin: hs nữ, học hơi chậm toán
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Hưng Long Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: