Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 20:25:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường trần đại nghĩa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Phú Mỹ Hưng Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: