Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 09:07:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t4+6 từ 18h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Phước Thạnh Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: