Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 01:47:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ, trường Phan đăng lưu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Tân Thạnh Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: