Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 13:56:54

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ, đang học trong Nhạc viện, yếu toán
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Cần ôn lại chương trình toán khối cấp 3
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Trung An Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: