Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 07:58:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T246 (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Dạy Bằng Tiếng Anh 28 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: