Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 09:46:12

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng T7, CN (8h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Nhuận Đức Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: