Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 21:15:46

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, giáo viên: 2tr7/3b
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (sau 7h->): học sinh rãnh tất cả tối
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam, giáo viên hoặc sinh viên, gia sư có thể dạy nhiều hơn 3b/tuần
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Trung Lập Hạ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: