Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 01, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 20:51:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: 3 học sinh, trường Phan Đăng Lưu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 01 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: