Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 01, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 08:47:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6 (18h- 20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 01 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: