Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 02, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 08:55:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T3,4,5 (6h-8h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, SV sư phạm toán
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 02 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: