Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 04, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 21:29:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5,6 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 04 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: