Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 07, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 17:39:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4 (Sau 18h30), T7(từ13h-> tối), CN (Rãnh sáng- chiều- tối)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 07 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: