Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 08, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 21:53:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-19h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 08 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: