Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 10, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 01:46:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, SV Bách khoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 10 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: