Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 11, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 11:59:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3,5 (sau 17h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 11 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: