Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 13, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 10:00:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sx
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 13 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: