Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 16:38:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5 (17h30 -19h30), CN (từ 15h30 – 18h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn huệ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Đông Hưng Thuận Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: