Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 23:16:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối T3,5,7 (rãnh từ 18h-> 21h30), dạy 1h30phút
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: