Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 15:27:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 6.000.000đ/tháng, lương 6triệu/20buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (chọn từ 13h đến 17h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Hoà Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: