Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 05:16:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường gò vấp
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Linh Tây Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: