Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 05:13:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp T2-6(17h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Phú Thuận Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: