Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 14:48:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (18h30 -20h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Tân phong
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Phú Thuận Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: